30 12 2012

Okul İçin Tavsiyeler

Okul İçin Tavsiyeler |  görsel 1

Yazıma laf söylemeyin, kaç aydır yazı yazmıyorum, böyle olduu :) ...Kaynak : ojeciler.blogcu.com Devamı

05 01 2012

İyi yıllar!

İyi yıllar! |  görsel 1

    Sevgi acıyı tatlıya, toprağı altına, hastalığı şifaya, zindanı saraya, belayı nimete ve kahrı rahmete dönüştürür. Demiri yumuşatan, taşı eriten, ölüyü dirilten sevgidir. 2012 sevgi dolu bir yıl olsun... Ülkemize ve herkese mutluluk, barış, sağlık ve huzur getirsin.  İyi yıllar. Kaynak : blogcuyardim.blogcu.com Devamı

03 01 2012

TARİH DEVİRLERİ(sümerliler-akatlar-babiller-elamlar-asurlar-mısı

--Tarih DEVIRleri— İLKÇAĞ UYGARLIKLARI SÜMERLİLER: Asya kökenli bir kavimdirler.Aşağı mezopotamyada örgütlenmişlerdir. Bölgenin ilk temsilcileridirler.Şehir devletleri biçimde örgütlenmişlerdir.Her bir şehir devletine site adı verilmiştir. Şehir devletlerinin başında Patesi adı verilen rahip krallar vardır. Kral olmasından dolayı monarşik,kralların aynı zaman da din adamı olmasından dolayı teokratik bir yönetim vardır. Şehir devletlerinin ortasında yer alan Ziggurat adı verilen tapınaklar vardı. Bölgede fazla taş bulunmadığı için yerleşim alanları kerpiçten yapılmış ve bu da bu alanların zamanla yol omasına neden olmuştur. Çok tanrılı dinlere inanmışlardır. Lagaş şehir devletinin başkanı Urgakina tarafından ilk yazılı kanunlar düzenlenmiştir. Sümerliler yazıyı ilk bulan uygarlık olarak kabul edilmektedirler.Tarih çağlarına ilk geçen uygarlıktırlar. 10.     Çivi yazısını ve ay yılı esaslı takvimi kullanmışlardır. AKATLAR: Sami kökenli bir topluluktur. İlk baş Sümer sitelerinde işçi olarak çalışmışlar daha sonra Kral Sargon önderliğinde yukarı mezapotamyada İLK MERKEZİ KRALLIĞI kurmuşlardır. Sınırlarını korumak amaçlı İLK DÜZENLİ ORDUYU kurmuşlardır. Sümer kültürünü benimseyip,Ön Asya’ya yaymışlardır. ELAMLAR: Sümer egemenlğine son vermişlerdir. Asya kökenlidir ve doğu mezapotamyada yaşamışlardır. İlk şehir devletleri biçiminde yaşamışlar daha sonra Elam Krallığı şeklinde örgütlenmişlerdir. Çivi yazısını kullanmışlardır. Asurlular egemenliklerine son vermiştir. BABİLLER: I. Ve II. Olmak üzere iki tane babil devleti kurulmuştur. I.Babil devletinin en önemli ... Devamı